אוסף כיוונים לסנטור – שור, הומאיון, צ'הרגה, מאהור, סיגה, נאווה